Da Chantal vender tilbage til Scientology Kirken Québec, påberåber hun sig provinsens motto: ”Je me souviens – jeg husker.” Hun husker altid det sted, hun betragter som sit andet hjem, styrken ved at studere LRH teknologi, og hvordan det at være på kursus gør det til en ”fantastisk” aften.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.