Istvan har lige afsluttet Kurset i Kongressen om menneskets tilstand på American Saint Hill Organization. Han kalder det ”et meget højtonet kursus”, hvilket betyder, at det har hjulpet ham op til de øvre niveauer af Følelsernes Toneskala. Og det er Istvans tilstand!

Kongresserne er specielle foredragsrækker, hvor L. Ron Hubbard bekendtgjorde hver milepæl i sine gennembrud i Dianetics og Scientology. Da disse foredrag havde erfarne Scientologister som tilhørere samt folk, der var helt nye inden for emnet, opfordres alle til at lytte til kongresserne.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.