Da Chris træder ind i Guldalderen for viden-kursuslokalet i Scientology Kirken Los Angeles, træder han ind i en helt ny verden af muligheder, som han aldrig tidligere anede eksisterede. Det er, fordi han opnår en forståelse af Scientology som aldrig før ved at studere selve dens fundament, Grundstenene.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.