Stan er en mand med en plan ved Scientology Kirken Washington State. Hans studium er – Philadelphia Doktoratkursus – en række skelsættende foredrag af Scientologys grundlægger, L. Ron Hubbard.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.