Da skolerne er lukkede, hjemmeunderviser Francesca, som mange andre forældre, sit barn. Mens hun indtager rollen som lærer for sin 10-årige datter, bruger Francesca Studieteknologien fra Håndbog i Scientology til at sikre, at hun giver sit barn en berigende uddannelsesmæssig oplevelse.

Studieteknologien er et af de 19 gratis Scientology online-kurser, der er baseret på principper fra Håndbog i Scientology.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.