Roberto studerer bogen Scientology 8-80 i Scientology Kirken Mexico. Den handler om åndelige væsners evner og om de metoder, de opererer med. Så man kunne sige, at Roberto er godt på vej til at forstå, hvordan han opnår sit fulde potentiale.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.