For Lourdes fører alle veje til Scientology Kirken Mexico City. Der er hun på den rigtige vej ved at studere Introduktion til Scientology etik for at opnå en mere berigende tilværelse.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.