Scientology er den gnist, der holder Mark kreativ og i bevægelse fremad i livet! Når han ikke spænder sin guitar på og laver musik, dykker han ned i Scientology materialer, og laver de opdagelser, der får ham til at blive ved med at rocke i livet!

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.