Hvis der er en ting, som Lisa virkelig elsker, så er det den dejlige Scientology Kirke i Los Gatos. Hun er der for at lytte til Phoenix-foredragene og lære om den menneskelige ånds ubegrænsede power.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.