Jims Scientology Kirke ligger i Columbus, Ohio. Det er der, han bevæger sig gennem det kronologiske studium af L. Ron Hubbards bøger og foredrag. For en ordens skyld har han allerede en hel del studie bag sig ... Og han er kun kommet til december 1952!

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.