Danny er en illustrator og animator, der forsøger at oppe sig i sit kunstneriske spil. Så han er kommet til Scientology Kirken i Washington State, hvor han er på Kursus i Den studerendes hat, idet han drager nytte af viden i kurset til at udvide sin professionelle horisont.

Studieteknologien er et af de 19 gratis Scientology online-kurser, der er baseret på principper fra Håndbog i Scientology.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.