Med så meget tid derhjemme genopvækker Daniel sine barndomshobbyer. For ham er det ensbetydende med at bygge nogle detaljerede papirmodeller. Og for at blive ved med at bygge en fremtid på trods af bekymringer over den virkelige verdens begivenheder, tyer Daniel til processerne i Selvanalyse.

Hvis man bruger processerne i Selvanalyse i så lidt som en halv time om dagen i to uger, kan man løfte sig selv markant op på den Emotionelle Toneskala og trække sig ud af næsten hvad som helst.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.