Tsung-Min beskriver sin henrivende kat, Harden, som ”sød” og ”smart”. Han beskriver sig selv som en, der lærer at være ”årsag over livet”. Og han gør det ved at studere foredragsrækken Tanke, emotion og anstrengelse.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.