Martin er tilbage i Scientology Kirken Québec. Der siger han endnu en gang ”bonjour” til Grundstenene, idet han studerer grundbegreberne i selve Scientology.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.