Amy er kommet fra Mexico for at lave Renselsesprogrammet ved den Avancerede Organisation og Saint Hill Afrika. Mens hun ”renser”, forstærkes alt i hendes liv – farverne er klarere, studiet er hurtigere, og hendes glæde er ... gladere!

Renselsesprogrammet blev udviklet til at frigøre personer fra de mentale og åndelige skader forårsaget af stoffer og gifte. Ved at bruge et program med motion, sauna og ernæring er det tilgængeligt under kyndig overvågning i Scientology organisationer og missioner rundt om i verden.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.