Med en udsigt fra et højhus over sin by og en praktisk forståelse af sine medmennesker følger det, at man vil være i stand til at hæve sig over det hele. Og det er netop fra det synspunkt, at Morgan ser på (og erobrer) sin verden.

Grundstenenes bøger og foredrag indeholder opsummeringerne af gennembrud og konklusioner, der følger L. Ron Hubbards udviklingsmæssige forskningsspor, og udgør således grundlaget for Scientology religionen.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.