John bor i Sydney og er langt fra sit hjemland Grækenland. Men han er helt hjemme i at lave en omgang hjemmebrygget græsk kaffe. Det er sødt, det er tykt, og det er stærkt! Og Johns arbejdsomhed er lige så stærk. Det er ikke bare at følge guderne – det er at følge levereglerne i Vejen til lykke.

Læs Vejen til lykke, den første moralkodeks, der udelukkende er baseret på sund fornuft, som kan følges af alle uanset race, farve eller tro. Oversat til mere end 110 sprog.

Scientologister @hjemme præsenterer de mange mennesker verden over, som forbliver trygge, forbliver raske og trives i livet.