Hvad er de religiøse læresætninger i Scientologi?

HVAD ER DE RELIGIØSE LÆRESÆTNINGER I SCIENTOLOGI?

Scientologi er en helt unik moderne religion – den eneste nye store religion, der er opstået i det tyvende århundrede. Når det er sagt, følger Scientologis religiøse tro de ældre traditioner af Østens religioner, som går helt tilbage til veda-hymnerne. Det vil sige, at man er et åndeligt væsen, der har levet liv efter liv, at åndelig oplysning er opnåelig gennem viden, og at man kun gennem åndelig oplysning fuldt ud kan forstå og begribe Skaberen.  Desuden er forståelsen af ens Skaber et spørgsmål om personlig oplysning og skal anerkendes af den enkelte – det åndelige væsen – en selv.

Mens Scientologi religionen står i åndelig gæld til de østlige trosretninger, blev den født i Vesten, og dens religiøse tro er udtrykt i det teknologiske sprog fra midten af det tyvende århundrede. Scientologi tilføjer en præcis og brugbar teknologi til anvendelse af åndelige begreber indenfor ethvert aspekt af livet.

Scientologi hævder, at Mennesket grundlæggende set er godt, og at dets åndelige frelse afhænger af det selv, af dets relationer til dets fæller og dets evne til at opnå fællesskab med universet. I denne forbindelse er Scientologi en religion i den stærkeste betydning af ordet, for det drejer sig om intet mindre end den fulde rehabilitering af Menneskets iboende åndelige selv – dets evner, dets bevidsthed og dets vished om sin egen udødelighed.

Og på den større skala søger Scientologi gennem åndelig frelse af det enkelte individ den ultimative transformation – ”En civilisation uden sindssyge, uden kriminelle og uden krig, hvor duelige mennesker kan trives og hæderlige mennesker kan have rettigheder, og hvor Mennesket har frihed til at hæve sig til større højder.”

Scientologi opfylder religionens mål ved at henvende sig til Menneskets åndelige natur og hans rolle i evigheden. Gennem tiderne har dette været religionens område i samfundet, at varetage de anliggender for Mennesket, som overgår den materielle verden.

I Scientologi kaldes det åndelige væsen thetanen. Thetanen er udødelig og har levet – og vil fortsætte med at leve – gennem utallige livstider. Efterhånden som thetanen passerer gennem hver livstid, bliver han mere og mere filtret sammen med de materielle bekymringer og oplevelser i den fysiske verden. Til sidst mister den sin sande åndelige natur af syne og evne og begynder at handle på en brøkdel af sine naturlige åndelige evner.

Målet for Scientologi er at hjælpe enhver person med at genvinde bevidstheden om sig selv som et åndeligt væsen og rehabilitering af sit fulde åndelige potentiale – til at opnå en vished om ens åndelige eksistens og ens forhold til Det Højeste Væsen. Scientologi hævder sammen med mange af verdens ældste religioner, at Mennesket blev sat her for at arbejde for sin egen frelse ved at nå en forståelse af sig selv og universet, og at kun på denne måde kan han forstå Gud Skaberen og hans forhold til altheden i alt. Scientologi hævder, at opfyldelsen af åndelig frelse kun er mulig gennem på hinanden følgende oplysningstrin. Imidlertid er analogien til det buddhistiske begreb om ”bodhi” ikke upassende.  I Scientologi kaldes sådan en tilstand af oplysthed tilstanden clear. Efterhånden som man går op ad trinene, genvinder man medfødte åndelige evner, man opnår tilstanden opererende thetan.

Vejen til åndelig frelse i Scientologi er beskrevet i de skrevne og indspillede ord af L. Ron Hubbard og er afgrænset i en række trin, der skal tages, kendt som ”Broen til Fuldkommen Frihed.” Disse Scientologi skrifter omfatter mere end 500.000 sider af skriftligt materiale, 3.000 indspillede foredrag og 100 film, alle af L. Ron Hubbard.

Scientologi religionen og dens tro er bygget på grundlæggende sandheder om selve livet, der har bevist sig selv. Faktorerne i Scientologis skrifter afslører universets natur og dets oprindelse.  Efterhånden, som man går op ad Broen til Fuldkommen Frihed, kommer man til en fuld forståelse af disse hellige sandheder og begyndelsen af Universet, Menneskets natur som en ånd og ens forhold til Det Højeste Væsen bliver endelig forstået – og kan kun begribes, når man har opnået spirituel oplysning for sig selv. Dette er anliggender, der ligger ud over den materielle verden, og som er en integreret del af Scientologi religionens tro. Enhver sand religion omfatter spørgsmål om tro – ”den åndelige opfattelse af guddommelige sandheder eller realiteter, eller realiteter uden for rækkevidde af fornuftige erfaringer eller logisk bevis” (Oxford English Dictionary), og Scientologi er ingen undtagelse.

Scientologi er således en religion i ordets mest traditionelle forstand. Scientologi hjælper Mennesket med at blive mere opmærksom på Gud samt mere opmærksom på dets egen åndelige natur og det, der omgiver det. Skrifterne i Scientologi anerkender, at der er en selvstændig dynamik – og tilskyndelse eller motivering i livet – der kun retter sig mod Det Højeste Væsen (Ottendedynamikken) og en anden dynamik, der udelukkende har at gøre med ens tilskyndelse til at eksistere som et åndeligt væsen (Syvendedynamikken).  Anerkendelsen af disse aspekter ved livet hører traditionelt hjemme i religionen. 

Scientologi har drømmen om fred på Jorden samt det at frelse Mennesket til fælles med alle store religioner. Scientologi tilbyder en præcis vej til at tilvejebringe åndelig udvikling her og nu samt en måde at opnå dette på med absolut sikkerhed.

Scientologi er en verdensreligion, der er blevet anerkendt som religion ved domstole og statslige administrative organer over hele verden. Desuden har de førende internationale eksperter inden for religion analyseret religionen og har bekræftet, at Scientologi er en religion.