HVAD ER FORSKELLEN MELLEM SCIENTOLOGI OG DIANETIK?

Dianetik kommer fra de græske ord dia (igennem) og nous (sind eller sjæl). Dianetik er yderligere defineret som ”hvordan sjælen påvirker kroppen.”

Dianetik afdækker kilden til ubegrundet frygt, forstyrrelser og usikkerhed, uforklarlige smerter, fornemmelser og følelser (psykosomatiske sygdomme) og tilbyder effektive løsninger på disse tilstande.

Ved brug af procedurerne i Dianetik blev det klart, at kilden til disse tilstande ikke var celler eller cellulær hukommelse, men et væsen, som var uafhængig af tid. Opdagelsen af tidligere liv blev fulgt af fænomenet, eksteriorisering adskillelsen af ens ånd fra kroppen, mens man selv var ved fuld bevidsthed og klar over det. Med denne opdagelse – og den uundgåelige konklusion, at man er et åndeligt væsen – blev Scientologi religionen født.

Scientologi er defineret som ”studiet og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, til universer og til andet liv.” Ved at praktisere Scientologi kan man forøge sin åndelige frihed, intelligens og evner og blive i stand til at erkende sin egen udødelighed.

Selv om det måske ikke så ud til det i de tidlige udgivelser af Dianetik, beskæftigede den sig faktisk sig med den menneskelige ånd. Dianetik er en forløber for og et understudium af Scientologi.