HVAD ER DIANETIK?

L. Ron Hubbard opdagede den eneste kilde til mareridt, ubegrundet frygt, forstyrrelser, usikkerhed og psykosomatiske sygdomme – det reaktive sind. I sin bog Dianetik: Den moderne videnskab om mental sundhed beskriver han detaljeret det reaktive sind og fremlægger en enkel, praktisk og let tilgængelig teknologi, hvormed man kan overvinde det reaktive sind og opnå tilstanden clear. Dianetik er den teknologi.

Ordet Dianetik stammer fra det græske ord dia, som betyder ”igennem” og nous, ”sind eller sjæl”. Dianetik er yderligere defineret som ”hvordan sjælen påvirker kroppen”. Når sindet skader kroppen, er det beskrevet som en psykosomatisk tilstand. Psyko refererer til ”sind eller sjæl”, og somatisk refererer til ”krop”. Således er psykosomatiske sygdomme fysiske sygdomme, forårsaget af sjælen.