HVORFOR ER DER COPYRIGHT OG VAREMÆRKE-BESKYTTELSE PÅ ALT I SCIENTOLOGI?

Enhver større religion ønsker, at de var i besiddelse af deres grundlæggers talte og skrevne ord. Da Scientologi blev født i en moderne tidsalder, er grundlæggerens forfatterskab og optagelser bevaret og kan verificeres. Derfor har kirken været i stand til at bevare L. Ron Hubbards arv og sikre, at religionen forbliver ren i forhold til hans oprindelige lære til alle tider.

Det var Hubbards hensigt at skrifterne i Scientologi ikke bare forbliver uforfalsket, men at de altid holder sig inden for kirkens rammer. Da han endvidere også udviklede og kodificerede de materialer, der gælder for administrationen af kirker, blev disse værker ligeledes bevaret og beskyttet.

Scientologi og Dianetik er teknologier, der virker, hvis de bliver brugt præcist. Hvis de bliver ændret, bliver resultaterne ikke ensartede.

For at bevare skrifterne og sikre, at de aldrig kunne ændres eller blive misbrugt, registrerede L. Ron Hubbard copyright på alle religionens materialer. For at sikre, at Dianetik og Scientologi ikke kunne forvanskes, varemærkeregistrerede han yderligere mange af religionens kendetegnende ord og symboler. Disse copyrights og varemærker giver gennem en juridisk mekanisme grundlag for at sikre, at Scientologis religiøse teknologi udøves i en standardiseret form i nøjagtig overensstemmelse med skrifterne, og at de ikke bliver ændret ved uberettiget eller forkert anvendelse.

Gennem årene har samvittighedsløse personer ved uærlig opførsel forsøgt at profitere fra Dianetik og Scientologi teknologierne. Disse emner blev udformet for at redde ånden, ikke for at berige nogen personligt. Ved at eje religionens copyrights og varemærker og håndhæve deres rette brug, kan kirken sikre, at sådanne ondsindede handlinger aldrig finder sted.