PRØVER SCIENTOLOGI AT STYRE VERDEN?

Nej. Målet for Scientologi er, som det bliver udtrykt af L. Ron Hubbard, at skabe ”en civilisation uden vanvid, uden kriminelle og uden krig, hvor den duelige kan trives og den ærlige kan have rettigheder, og hvor mennesket er frit til at hæve sig til større højder”.

Som L. Ron Hubbard yderligere udtrykte det: ”Vi søger ingen revolution. Vi søger kun evolution mod højere stadier af væren for den enkelte og for samfundet.”

Scientologi ønsker at forbedre og vende sociale onder til det bedre, og scientologer tror på, at vi kan få en bedre verden ved at gøre det. Det er ikke Scientologis opgave at redde verden. Det er Scientologis opgave at gøre individet fri.