Hvordan satte L. Ron Hubbard sig ud over det reaktive sind, når andre ikke kunne?