Scientologi Kirken Officielt: Vejen til lykke, Videoer, L. Ron Hubbard, Karakter uddannelse, Værdier

VEJEN TIL LYKKE
EN IKKE-RELIGIØS MORALKODEKS,
DER GENSKABER VÆRDIER

Vejen til lykke består af 21 leveregler, der hver især er baseret på det faktum, at ens overlevelse afhænger af alle andres overlevelse – og at uden andres overlevelse er det ikke muligt at opnå glæde og lykke.

Et internationalt netværk af frivillige og bidragsydere, der støtter Vejen til lykke-stiftelsen, findes nu i 135 lande.
Vejen til lykke-stiftelsen i Glendale, Californien.
Inde Vejen til lykke-stiftelsen i Glendale, Californien.
I de to årtier, der er gået, siden Vejen til lykke blev skrevet, er ca. 80 mio. eksem-plarer af hæftet givet videre fra person til person, og de har givet inspiration til en bevægelse, hvis lige verden aldrig har set magen til. Men da der stadig var så meget mere, hæftet kunne udrette, blev Vejen til lykke-stiftelsens internationale hovedkvarter i Glendale, Californien, indviet i 2003.

Her kan alle lige fra undervisere til virksomhedsledere, lovgivere og honoratiores lære at anvende Vejen til lykke til gavn for deres lokalsamfund, arbejds-pladser og lande. For at imødekomme den konstant stigende efterspørgsel er det muligt på hovedkontorets faciliteter at trykke hæftet i oplag af enhver størrelse på 95 sprog.

For at illustrere hæftets leveregler, har Scientologi kirken yderligere sponseret produktion og udsendelse på tv af dramatiserede filmede fremstillinger af hæftet. Disse film præsenteres i overens-stemmelse med grundidéen i selve hæftet, der er en vejledning til et lykkeligere liv gennem værdier som omsorg og hjælpsomhed, som alle i et civiliseret samfund værdsætter. Yderligere er der udgivet en lærervejledning og forskelligt pædagogisk materiale til at supplere filmene i undervisningssammenhæng.


I dag bliver de 21 public service-meddelelser med hver sin leveregel fra Vejen til lykke vist dagligt en lang række steder lige fra bybusserne i Chicago og ved rugbykampe på Samoa til mellemamerikanske fast food-rastauranter og på tv-stationer på alle syv kontinenter.

Et internationalt netværk af frivillige og bidragsydere til Vejen til lykke-stiftelsen findes nu i 135 lande. Hertil kommer, at repræsentanter fra grupper, der er engageret i at forbedre moralske standarder, fortsat vælger dette hæfte til deres eget brug – organisationer så forskellige som Honduras nationale Politi, generalsekretæren i det filippinske Røde Kors og formanden for kongresudvalget for racelighed i Californien har taget hæftet op og distribuerer nu deres personlige eksemplarer af hæftet. For at give yderligere et eksempel på hæftets rækkevidde bruger Colombias nationalpoliti Vejen til lykke i uddannelsen af hele politistyrken, og de uddeler hæftet vidt og bredt til borgerne i Colombia.

The Way to Happiness