Hvad er menneskerettigheder?

HVAD ER MENNESKERETTIGHEDER?

Menneskerettigheder er baseret på princippet om respekt for individet. Deres fundamentale antagelse er, at hver person er et moralsk og rationelt væsen, der fortjener at blive behandlet med værdighed. De hedder menneskerettigheder, fordi de er universelle. Mens nationer eller specialiserede grupper nyder specifikke rettigheder, der kun gælder for dem, gælder menneskerettighederne for alle.

Mange folk, der bliver spurgt om deres rettigheder, vil fortælle om menings- og ytringsfrihed, trosfrihed og måske et par andre. Der er ingen tvivl om, at disse rettigheder er vigtige, men hele omfanget af menneskerettigheder er meget bredt. De indebærer valgfrihed og muligheder. De indebærer friheden til at få et arbejde, få en karriere, vælge en partner af eget valg og opdrage børn. De inkluderer retten til at rejse vidt omkring og retten til at arbejde for en rimelig løn uden nogen chikane, overgreb og trusler om vilkårlig afskedigelse. De dækker endda retten til fritid. Til syvende og sidst er menneskerettighederne grundlaget for alt, hvad folk sætter pris på vedrørende livet. I deres fravær er vedvarende lykke ikke mulig, da der ikke er nogen personlig sikkerhed, frihed og muligheder. Derfor har alle folkeslag for længst indset den grundlæggende vigtighed af menneskerettighederne og har søgt at formulere og forsvare dem. Lang tid før udtrykket ”menneskerettigheder” kom til verden, kæmpede, sloges og døde mænd og kvinder for disse principper.

Verdenserklæringen om Menneskerettighederne er verdens primære redskab, når vi taler om menneskerettigheder. Dens indledende afsnit er en stærk bekræftelse af de centrale principper i det moderne menneskerettighedssystem: ”Anerkendelse af den iboende værdighed og af de lige og umistelige rettigheder for alle medlemmer af den menneskelige familie er grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden.”

Human Rights