Scientologi kirkens officielle hjemmeside: Verdenserklæringen om menneskerettighederne, organisationerne United for Menneskerettigheder og Unge for Menneskerettigheder

MENNESKERETTIGHEDER
ET INTERNATIONALT INITIATIV FOR AT GØRE MENNESKERETTIGHEDER TIL VIRKELIGHED

Et centralt punkt i vores tro i Scientologi er en overbevisning om, at hele menneskeheden er berettiget til umistelige rettigheder. Så i over 50 år har scientologer forsvaret Verdenserklæringen om Menneskerettighederne.

I dag støtter Scientologi kirken den største ikke-statslige informationskampagne for at gøre Verdenserklæringen om Menneskerettighederne kendt verden over.

Kirkens menneskerettighedsinitiativ sponserer grupper og aktiviteter, og de uddeler deres materialer til personer, grupper og regeringsorganer i 82 lande.

Hæftet Hvad er menneskerettigheder? informerer unge og voksne om de 30 artikler fra Verdenserklæringen om Menneskerettighederne i et sprog, som enhver kan forstå.

I 2006 blev en serie på 30 public service-meddelelser produceret af kirken for at illustrere hver af de 30 artikler i Verdenserklæringen om Menneskerettigheder.

En studievejledning, en aktivitetshåndbog og et sæt med undervisningsmaterialer, der giver lærere, menneskerettighedsgrupper og myndigheder effektive redskaber til at undervise unge og voksne i deres menneskerettigheder.

En ledsagende dokumentarfilm, Historien om menneskerettigheder, supplerer public service-meddelelserne, hæfterne og undervisningsmaterialerne som et yderligere redskab til at skabe en universel bevidsthed om og respekt for menneskerettighederne.

Human Rights