Studiemetoden

SVARET PÅ FORBEDRET UDDANNELSE OG STØRRE LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHED
STUDIEMETODEN

I vore dages verden er evnen til at forstå og huske data, faktisk at kunne lære af vital betydning for alle, uanset alder. Nye teknologier og den konstante strøm af information og viden kræver forståelse – og det gælder også, hvis man bare skal læse brugsanvisningen til et elektrisk husholdningsredskab.

L. Ron Hubbards studieteknologi er et fremstød af monumental betydning i en verden i konstant uddannelsesmæssig tilbagegang. Studiemetoden indbefatter en betydelig mængde viden, som ikke blot konsekvent lærer folk, hvordan de lærer, men som også definerer de tre største barrierer for effektiv indlæring. Udrustet med denne viden, kan enhver nu studere med godt resultat – en indsats som betyder intet mindre end en revolution på uddannelsesområdet.