Applied Scholastics. Sagt af elever og forældre

SAGT AF ELEVER OG FORÆLDRE

L. Ron Hubbards studiemetode, som formidles af Applied Scholastics, har bragt nyt håb og sand læring til mere end 31 millioner elever og studerende over hele verden.

Hvad det har betydet for elevers, forældres og deres læreres dagligdag forklares bedst af dem selv.

Det her virker faktisk

Efter oplæring i Applied Scholastics’ studieteknologi har jeg nu en metode til læring, som alle kan anvende – både elever og voksne, som ønsker at få noget virkelig meningsfyldt ud af at studere. Nu bruger jeg teknikkerne i min klasse, og det går enormt hurtigt med at opbygge et ordforråd af fagudtryk og almindelige ord. Mine elever er beviset på, at det virkelig fungerer.
– L.C. folkeskolelærer

Stor succes

Den største succes med denne læseplan for mig er, når en taberelev, der virkelig har forsøgt men dumpede, bruger den og opnår stor succes.
– P.Q. folkeskolelærer


Studerende, der kan anvende, hvad de har lært

Som lærer i engelsk som andet sprog på et stort gymnasium i den indre by, har jeg med held brugt Hubbards studiemetode til at hjælpe mine elever med at bliver dygtigere og få en større forståelse af deres undervisning. De andre lærere og administrationen på min skole kan se ændringerne og forbedringerne i mine elevers prøver og mundtlige fremstilling, såvel som atmosfæren i mit klasseværelse. Deres ros er en anerkendelse af min brug af Hubbards studiemetode og dens mål: at en god lærer udvikler elever, der kan anvende, hvad de har lært.
– L.K. gymnasielærer


Det kan være sjovt at lære

Som forhenværende elev af den ”gamle skole”, var det at lære denne form for, hvordan man lærer, fantastisk. Jeg erindrer mange dage fra min studentertid, hvor jeg ved dagens slutning ikke kunne huske eller forstå mere, end før. Jeg kan se, hvordan studiet kunne have været sjovere og mere produktivt.

På dette kursus har jeg nu lært alle forhindringerne og hvordan man skal overvinde dem. Med min nye viden kan jeg undervise og hjælpe andre. Læring kan være sjovt, og man kan lære hvad som helst, man ønsker at lære!
– Pædagog i drenge- og pigeklubben


Mine elever lærer hurtigt

At bruge L. Ron Hubbards studieteknologi i min undervisning giver forbløffende resultater. Mine elever lærer hurtigt og husker i stedet for at lære udenad.

Jeg har brugt Hubbards studiemetode i et halvt år og har oplevet en kolossal succes. Skolens ledelse har været så imponeret over mine resultater, at de har givet mig tre måneders orlov og penge, så jeg kan fortsætte uddannelsen i den teknologi, L. Ron Hubbard har udviklet.
– C.K. professor ved et teknologisk institut


Ny præcis teknologi

Den grundlæggende præmisse i Hubbards studiemetode er, at hvis en studerende klarer sig godt, lader man ham eller hende fortsætte, men er den studerende i vanskeligheder (hvad flere og flere studerende er i dag), er der en ny præcis teknologi til at løse denne vanskelighed. Dette er et nyt syn. L. Ron Hubbard har været modig nok til at påstå, at til ethvert problem i læring, er der en brugbar løsning. Tusinder af mennesker, der er uddannet i hans Studiemetode, ved at det er sandt og oplever nu at have det manglende nødvendige værktøj til rådighed – for både forståelsen og evnen til anvendelse inden for ethvert valgt fag.
– B.F. lektor i engelsk


Til brug i det virkelige liv

Studiemetoden flytter hurtigt eleverne fra at noget er abstrakt teori til at kunne bruge det i det virkelige liv. Indholdet slår det fast, som pædagoger ved, at det den bedste måde at lære og undervise på. Mange pædagoger har fortalt mig, at de ønskede, de havde haft disse data fra begyndelsen af deres læreruddannelse.
– G.G. ph.d.

Åbnede mine øjne

Da jeg begyndte at undervise, havde jeg ikke de redskaber, der findes i studiemetoden. Jeg plejede at undre mig over, hvorfor mine elever ikke ville lytte eller ikke synes at have evnen til at koncentrere sig. Sommetider kunne de bare ikke fatte ting, ligegyldigt hvor meget jeg forklarede det. Så opdagede jeg studiemetoden og virkningerne af det misforståede ord, og det åbnede mine øjne. Jeg kunne se svaret på alle problemerne i min klasse. Jeg viste dem det og hele deres attitude ændrede sig. De blev glade og ivrige studerende. De havde end ikke lyst til at gå hjem, da dagen var omme.                                                  
– S.G. gymnasielærer


Det mest virkningsfulde pædagogiske værktøj

Gennem mine 14 års undervisning, er det mest virkningsfulde pædagogiske værktøj, jeg er stødt på, studiemetoden, der er udviklet af L. Ron Hubbard.

Succesen med at bruge studiemetoden til matematikworkshops har fået mig til at arbejde her i regionen de seneste fem år med at efteruddanne såvel erfarne som nye lærere i, hvordan man implementerer de værktøjer og metoder, der tilbydes af Applied Scholastics.

På grund af eksamensresultaterne, har regionen anbefalet at implementere flere Applied Scholastics-værktøjer i hele regionen.
– C.K. professor i undervisningspædagogik


Udvikling af arbejdspladsen


Studiemetoden gjorde dette muligt

Jeg er stifter af en teknologibaseret virksomhed, der voksede fra to til 1.200 medarbejdere i løbet af godt tre år.

Jeg har aldrig gået på college, og jeg tilskriver en stor del af min succes min uddannelse på Delphian School i Oregon, der uddanner sine elever i at bruge L. Ron Hubbards studiemetode. Denne teknologi giver dig mulighed for at få mest muligt ud af et hvilket som helst emne. At kende den gjorde mig i stand til at gennemføre min efteruddannelse på egen hånd.

At kunne forstå ethvert emne, man takler, fuldstændigt, er en uvurderlig evne, og L. Ron Hubbards studieteknologi har gjort det muligt for mig.
– S.D. grundlægger af multinational internet-serviceudbyder


Metoder, der er uvurderlige i min situation

I flyindustrien er vi nødt til at være på forkant med nye videnskabelige opdagelser og stadig forbedret teknologi. L. Ron Hubbards studiemetode sætter mig i stand til at forstå de nye begreber, så jeg effektivt kan anvende dem på mit job.

Jeg finder disse metoder uvurderlige i en situation som min, med vedvarende nye opfindelser og indlæring.
– Z.S. matematiker i rumfartslaboratorium

 

Frafaldsprocenter er meget lavere

Som følge af studiemetoden husker de at anvende modeller i vores uddannelsescenter i stigende omfang. Frafaldsprocenterne er meget lavere end gennemsnittet for erhvervsskolerne.
– R.D. indspilningsinstitut

 

Årsagen til vores succes

Alle vores ledere og medarbejdere anvender studiemetoden, der er udviklet af L. Ron Hubbard, og denne kendsgerning har en stor del af æren for vor succes. Denne teknologi er basis ikke kun for vores højteknologiske virksomheder, men for enhver aktivitet, hvor den enkelte skal indøve færdigheder for at overleve – med andre ord, livet.
– L.B. underdirektør i software-firma

 

Intet inden for uddannelse kommer i nærheden

Ledere har behov for lærings- og kommunikationsfærdigheder, som kan bruges direkte på arbejdsstedet. Der er intet inden for uddannelse, der nærmer sig L. Ron Hubbards studiemetode i effektivitet.
– I.G. administrerende direktør for national uddannelse


Beviseligt meget værdifuldt

Vi har gjort udstrakt brug af L. Ron Hubbards kursus i studiemetoden. Vi har konstateret, at forståelse af undervisningsmaterialerne og forståelsen af instruktioner direkte på arbejdspladsen er øget, og har derfor forbedret og lettet uddannelsesprocessen. Desuden har den bedret kommunikationen mellem mennesker, især mellem ansatte af forskellig etnisk herkomst. I det hele taget har dette kursus været meget værdifuldt i vores bestræbelser på at øge produktiviteten.
– J.M. public relations-direktør


Tilsynet er nu 70 procent mindre

Det plejede at tage op til 26 uger at træne en person i at betjene en maskine. Det tager nu 6 til 12 uger. Instruktørerne plejede at være nødt til at være ved siden af praktikanterne næsten hele tiden. Tilsynet er nu 70 procent mindre. Men hvad der er vigtigere, så laver praktikanterne nu færre fejl. Deres moral er oppe, fordi deres frustration er mindre. Selv personaleudskiftningen er faldet. Studiemetoden er den eneste måde, vi vil bruge til at træne medarbejderne i fremtiden.
– B.G. industriel uddannelsesleder

Studerende


Begejstrede for at studere

Jeg havde haft det svært i skolen, hvor jeg kun lige undgik at dumpe. Jeg var irriteret og frustreret. Så lavede jeg et Applied Scholastics-kursus kaldet Studiefærdigheder for hele livet. Jeg har aldrig haft så meget gå-på-mod, og jeg har aldrig før været så interesseret i at studere. Nu, hvor jeg er begyndt at anvende studiemetoden efter at have lavet det kursus, nyder jeg at studere alt muligt. Jeg lavede så kurset i Grundlæggende studiehåndbog, og nu studerer jeg hurtigere end nogensinde før. Studiemetoden har givet mig værktøjer til at gøre mine drømme til virkelighed.
– Y.A. gymnasieelev

Det var som et mirakel

En 16-årig pige var droppet ud af skolen i 10. klasse, frustreret over sin manglende evne til at lære det grundlæggende i læsning og stavning. Efter at have fået vejledning i sit lokale center:

Det var som et mirakel. Efter halvanden måned, lærte jeg at læse og stave. Ja, jeg er faktisk i stand til at læse hele bøger nu. Siden da, begyndte jeg at få meget mere selvtillid, og jeg har nu mod på at gå på aftenskole alene.
– G.F. gymnasieelev

 

Jeg har kun fået 12-taller siden da!

Studiemetoden og de evner, jeg har opnået på de kurser, som jeg har lavet, er utrolige. Jeg tog kurser i grammatik og kommunikation i 10. klasse, og jeg har fået ene 12-taller lige siden. Ikke alene har kurserne hjulpet min uddannelse, men har også hjulpet gevaldigt på mit selvværd og selvtillid.
– E.F. gymnasieelev


Jeg føler mig sikker, når jeg studerer noget

Da jeg dimitterede fra universitet følte jeg mig meget usikker på min uddannelse. Det virkede som om, jeg havde studeret en hel masse, men ingen havde fortalt mig, hvordan man bruger det i den virkelige verden. Da jeg opdagede Studiemetoden, fandt jeg ud af, HVORFOR jeg altid udskød studierne, hvorfor jeg hadede det, og hvorfor jeg altid var træt og søvnig aftenen før en eksamen. Jeg fandt ud af, hvorfor jeg følte mig dum og kun kunne huske oplysninger fra de ting, jeg havde studeret i ca. et semester!

Nu, hvor jeg kender Studiemetoden, føler jeg mig sikker, når jeg studerer noget, og jeg udskyder det ikke. Jeg falder ikke i søvn, eller finder noget andet mere interessant i stedet for at studere. Og bedre endnu, så ved jeg, HVORFOR jeg studerer; jeg kan relatere det, som det handler om, til den verden, jeg arbejder i, og jeg VED nu, at jeg kan bruge det, jeg studerer, til at hjælpe mig selv med at nå mine mål i livet!
– B.G. voksen studerende


Wauv!  

Jeg læste sociologi på universitetet. Jeg vidste, at sociologi havde noget at gøre med samfundet, men ordet blev aldrig defineret på noget tidspunkt i studieforløbet. Derfor har jeg aldrig haft en fuld forståelse af, hvad faget indeholder, og der var begrænsninger i mine ideer. Jeg kom til timerne og jeg læste bøger. Jeg sprang timerne over for at dyrke sport. Mine karakterer var nogenlunde, fordi jeg kunne de forskellige ting udenad. Efter flere års studier, bestod jeg den afsluttende eksamen. Bagefter har jeg aldrig brugt mit fag og husker heller ikke ret meget af det.

Nogle år senere, da jeg lærte om Studiemetoden, fik jeg en definition på sociologi. Jeg fandt ud af, det betød studiet af samfundets udvikling, struktur og funktion. Wauv! Jeg indså, at jeg havde spildt min tid på universitetet, fordi jeg forsøgte at studere noget uden egentlig at vide, hvad det var, jeg studerede. Det forklarede mig, hvorfor jeg så valgte en anden karriere.
– D.O. universitetsstuderende


Jeg var i stand til at forstå en lærebog

For adskillige år siden begyndte jeg at studere astronavigation (at finde vej ved at iagttage solen, månen og stjernerne) og fandt, at emnet var skræmmende for at sige det mildt. Jeg oplevede en række ubehagelige fysiske fornemmelser, herunder en dump smerte som hurtigt udviklede sig til almen nedsat bevidsthed. Jeg kunne næsten ikke holde mig vågen i mere end 30 sekunder ad gangen. Ved hjælp af Studiemetoden fandt jeg frem til det essentielle i emnet ved at afklare min forståelse af nøgleordene. Jeg fandt, at der i flere tilfælde var ord, jeg troede jeg forstod, hvor jeg havde opfundet definitioner, der var helt forkerte. Ved at lære den rigtige betydning af disse ord, konstaterede jeg, at min træthed hurtigt forsvandt, og jeg var i stand til at forstå en lærebog, som jeg ikke engang havde været i stand til at se på nogle timer før.
– J.B. voksen studerende


Forældre


Heureka!

Jeg er begejstret over, at jeg har lært barriererne for indlæring. Jeg har aldrig kendt dem! Nu har jeg en meget bedre forståelse af mine børns ansigtsudtryk – ligegyldighed og kedsommelighed, mens de læste lektier. Vigtigst af alt, jeg har lært ikke at spilde tid på at prøve at forklare det problem, de sad med, men gå tilbage og finde det punkt, hvor de blev forvirrede. Heureka!
– D.B. forælder


Få den studerende til at tage ansvar for sine studier

Min søn gik fra at hade skolen, at have en sjusket håndskrift og ikke at ville lave lektier eller læse til at være glade for skolen, stolt af sin håndskrift og faktisk læse uden for skoletid! Studiemetoden virker faktisk og får den studerende til at tage ansvar for sine studier.
– W.F. forælder


Det er overflødigt at sige, vi er meget glade

Min søn sagde til mig: ”Det er rart at lære det, de underviser mig i.” Han sagde også, at det fik ham til at føle sig så godt tilpas. Så begyndte han at tale entusiastisk om, hvordan man bruger et semikolon i en sætning! Det er et ret så fantastisk resultat efter blot en uge. Det er overflødigt at sige, vi er meget glade.
– M.J. forælder