Applied Scholastics International

APPLIED SCHOLASTICS INTERNATIONALApplied Scholastics International ligger i Spanish Lake-området ved St. Louis i Missouri. Det er hovedkvarter for et verdensomspændende netværk af skoler, uddannelsescentre og samfundsbaserede programmer for udvikling af læse- og skrivefærdigheder. Applied Scholastics Spanish Lake fokuserer på kurser for lærere, pædagoger, forældre og universitetsstuderende med henblik på, at de kan åbne deres egne skoler eller læseskoler eller iværksætte Applied Scholastics’ samfundsprogrammer. Der er også kompetencegivende efteruddannelser for lærere, beregnet på at kunne forbedre resultaterne på deres egne uddannelsessteder. Alle, uanset køn, race, religion eller alder, er velkomne til at deltage og forstå L. Ron Hubbards pædagogiske landvindinger og blive uddannet i at anvende dem på en måde, så deres elever bliver mere ansvarlige, selvkørende og selvstændige.