Scientologi kirkens officielle hjemmeside: Stoffri Verden, stoffer, oplysning om alkohol og stofmisbrug, Fakta, Forebyggelse

KAMPAGNEN MOD STOFFER
EN VERDENSOMSPÆNDENDE KAMPAGNE MED FOREBYGGELSE OG UNDERVISNING PÅ PROGRAMMET

Hvert 12. sekund begynder endnu et skolebarn at eksperimentere med ulovlige stoffer for første gang – ikke nogen rar påmindelse om det udbredte stofmisbrug blandt unge.

I kampen mod denne pandemi har Scientologi kirken sponseret verdens største ikke-statslige forebyggelses- og informationskampagne om stoffer. Det er dokumenteret, at gør man børn og unge bekendt med sandheden om stoffer – altså saglig information om, hvad stoffer er, og hvad de gør – falder antallet af misbrugere i samme omfang. Ifølge statistiske undersøgelser har kampagnen Stoffri Verden indtil nu påvirket omkring en halv million unge til at undlade at prøve party-stoffer – eller det, der er værre.

Der kan og skal imidlertid gøres meget mere. Således tilbyder Scientologi kirken sine publikationer (som er faktuelle oplysninger om stoffer – ikke undervisning i Scientologi) til ligesindede foreninger mod stoffer, lokale grupper, offentlige institutioner og skoler. Disse materialer – Sandheden om stoffer er en serie på 13 informative hæfter – der dækker de mest udbredte stoffer og misbrugte medikamenter og fortæller om de faktiske virkninger i en lige-på-og-hårdt form.

Der er også udgivet en lærervejledning, en aktivitetsmanual og andre materialer til brug i klasseværelset. Lærere, forældre, politimyndigheder og lokalgrupper får på den måde effektive værktøjer til virkelig at oplyse børn og unge, så de kan træffe fornuftige beslutninger angående stoffer.

Endelig er der den for nyligt udgivne 90-minutters dokumentarfilm til at supplere Sandheden om stoffer-hæfterne. Filmens forskellige afsnit giver en grundig indsigt i hvert sit stof – fortalt af mennesker, der har været afhængig af stoffer.

Samlet repræsenterer Stoffri Verden-kampagnen et kæmpeskridt i retning af at få en generation, der vil holde sig fri af stoffer og andet misbrug.

Drug Free World