QUÉBEC, CANADA

EN NY SCIENTOLOGI KIRKE I DET
HISTORISKE CENTRUM FOR DET FRANSKTALENDE CANADA

Femten hundrede scientologer og deres gæster fra hele Canada og USA fyldte gaden foran 665 rue Saint-Joseph i hjertet af Nouvo Saint-Roch distriktet i den nedre del af Québec City for at overvære indvielsen af Scientologi kirken i Québec/Eglise de Scientologie de Québec den 30. januar 2010.

David Miscavige, Bestyrelsesformanden for Religious Technology Center og Scientologi religionens kirkelige leder, stod for indvielsen af den nye Scientologi kirke i Québec/Eglise de Scientologie de Québec.

Indvielsen af den 4.300 m² store kirke, som vil tjene medlemmerne fra hele provinsen, udgør en vigtig milepæl for menigheden, som blev dannet i Québec for 35 år siden.

David Miscavige, Bestyrelsesformanden for Religious Technology Center og den kirkelige leder af Scientologi religionen, ledte indvielsesceremonien og bød de forsamlede scientologer og gæster velkommen til den nye kirke. Hans indledning blev mødt med langvarig og entusiastiske stående bifald i påskønnelse af den afgørende rolle, han havde spillet for at muliggøre denne nye kirke og alt, hvad den repræsenterer for fremtiden for scientologer i Canada.

Som David Miscavige sagde: ”Denne nye type ideelle kirke etableres som en forberedelse til alt det, der vil komme i fremtiden. Tjah, den fremtid er faktisk kommet nu.”

Québec kirken markerer begyndelsen på et nyt kapitel i Scientologis vækst i Canada med nye kirker, der skal åbnes i Montréal, Québec, Kitchener, Ontario, Winnipeg, Manitoba og en fuld renovering af Scientologi kirken i Toronto. Ude i horisonten, på knap 135 tønder land lige uden for Toronto, ligger den Avancerede Scientologi Organisation og Canadas kontinentale forbindelseskontor, der skal koordinere Scientologis ekspansion og sociale programmer på nationalt plan.

Fornemme gæster deltog i indvielsen af den nye kirke, heriblandt Alvin Curling, tidligere parlamentsformand i Ontario og nu Senior Fellow på Center for International Governance for Innovation; Pamela Appelt, dommer i Court of Candaian Citizenship og protektor for Det Internationale Center for Menneskerettigheder og Demokratisk Udvikling samt Alan Stein, anerkendt fortaler for religionsfrihed og menneskerettigheder samt professor i retsvidenskab.

I sin tale sagde Alvin Curling: ”Så lad dette nye hjem for Scientologi kirken i Québec være en ledestjerne for alle mænd og kvinder af god vilje – et sted hvor de altid vil være velkomne til at arbejde sammen om at hjælpe denne verden. At bringe mennesker af god vilje sammen er et særkende for Scientologi kirken, hvilket er grunden til, at jeg fejrer denne nye kirke med jer i dag.”

Den tre etager høje bygning i sten og glas, der spænder over en hel karré, har gennemgået en omfattende renovering, så den kan rumme alle de religiøse Scientologi tjenester og sørge for de mange samfundsgavnlige og humanitære programmer, der følger med Scientologi.

Da han indledte indvielsesceremonien, bemærkede David Miscavige, at denne dag gav ny mening til Québecs motto ”Je me souviens – Jeg husker.”

David Miscavige talte derefter om kirkens internationale humanitære programmer, og hvordan den nye kirke i Québec ville fungere som ”en introduktion til hver eneste lille del af L. Ron Hubbards teknologi, der er tilgængelig for alle, blot de beder om den.

Vores teknologi til indlæring og læsefærdigheder – hidtil præsenteret for 31 millioner studerende i hele 67 nationer.

Vores programmer til narkoafvænning og forebyggelse af stofmisbrug – som foreløbig har gavnet 800 millioner børn i farezonen.

Vores oplysningskampagne om menneskerettighederne – som præsenterer Verdenserklæringen om Menneskerettighederne for knap en milliard mennesker.

Vores Vejen til lykke, der nu findes på film for at overvinde læsebarrierer, er nu klar til at gå i æteren i store områder af denne planet.

Og vores verdensomspændende hær af Frivillige Hjælpere, der nu i bogstavelig forstand redder liv i tusindtal, mens jeg taler.

Alt dette og meget mere er nu en del af jeres nye Ideelle Org, så I kan tilbyde det hele til Québec.”

Til slut gentog han følgende: ”Lad denne nye kirke symbolisere den kendsgerning, at vi ikke blot husker Québec, vi vil heller aldrig glemme vores forpligtelse over for dens indbyggere – og alt sammen i denne ånd fra L. Ron Hubbard:

’Når I går herfra i dag og går ud i verden, så husk de redskaber til at håndtere livet, som I har fået med, og den rolle I spiller for at bruge dem til at hjælpe jeres medmennesker.’”

Hjulpet af lokale scientologer fra Québec, som gik i spidsen for kampagnen for at bygge den ny kirke, klippede David Miscavige båndet over og inviterede alle indenfor.