Scientologi kirkens officielle hjemmeside: Frivillige Hjælpere, katastrofehjælp og humanitær organisation

FRIVILLIGE HJÆLPERE
TILBYDER EFFEKTIV HJÆLP OVERALT

Som et svar på den tiltagende kriminalitet og vold i slutningen af 1960’erne og starten af 1970’erne grundlagde L. Ron Hubbard programmet med de Frivillige Hjælpere. Det blev udviklet for at tilbyde praktiske redskaber til at skabe forståelse og medleven. Disse redskaber var desuden specielt udviklet til at blive anvendt af såvel scientologer som ikke-scientologer. Således blev der skabt en bred bevægelse af folk fra alle samfundslag, der var fast besluttede på at give praktisk hjælp til andre mennesker overalt i verden.

Gennem de sidste 30 år har Scientologis Frivillige Hjælpere ydet nødhjælp i mere end 128 katastrofeområder af den værste slags. I dag er de blandt verdens mest anerkendte uafhængige hjælpeorganisationer, og de har trænet ti tusinder af nye frivillige i deres metoder til at bringe hjælp under de værst tænkelige omstændigheder.

Som L. Ron Hubbard skrev: ”En Frivillig Hjælper fra Scientologi er et menneske, der hjælper sine medmennesker på frivillig basis ved at bringe formål, sandhed og åndelige værdier tilbage i andres tilværelse. En Scientologi Frivillig Hjælper lukker ikke øjnene for smerte, ondskab eller uretfærdigheder i tilværelsen.”

Frivillige hjælpere lever efter mottoet, at ”Der kan gøres noget ved det!”

Volunteer Ministers