SCIENTOLOGI: BAGGRUND OG OPRINDELSE

Scientologi er en religion, der følger en lang tradition for både religiøs lære og praksis. Den har rødder i alle store religioners dybeste overbevisninger og forhåbninger, og rummer således en religiøs arv, der er så gammel og mangeartet som Mennesket selv.

Selv om Scientologi bygger på cirka 50.000 års visdom, er Scientologi en ny religion. Den har indkredset livets fundamentale love og for første gang udviklet en brugbar teknologi, der kan anvendes til at hjælpe folk med at opnå en gladere og mere åndelig eksistens i tilværelse.

Det er af betydning, at religionens udvikling og hurtige udbredelse delvist bygger på fremskridt inden for naturvidenskaberne i første halvdel af det tyvende århundrede. For den forbinder østlige filosofi med vestlig tanke. På den måde udgør Scientologi Menneskets første virkelige anvendelse af en videnskabelig metodologi til åndelige spørgsmål.

Scientologi er noget man gør, ikke noget man tror på.

Denne del af hjemmesiden indeholder en grundviden om emnet og giver den grundlæggende baggrund for Scientologi.