Scientologi kirkens officielle hjemmeside: L. Ron Hubbard, video-biografi, Dianetik og religiøse bøger

L. RON HUBBARD
DIANETIK OG SCIENTOLOGIS GRUNDLÆGGER

L. Ron Hubbard
”I næsten et kvart århundrede har jeg været beskæftiget med efterforskningen af det fundamentale i livet, det materielle univers og menneskelig adfærd. Et sådant eventyr fører én ud ad mange motorveje, gennem mange biveje, ind i mange blindgyder med usikkerhed, gennem mange lag af livet ...” – L. Ron Hubbard

Sådan et eventyr er også det, der til sidst førte L. Ron Hubbard til grundlæggelsen af Dianetik og Scientologi og således en vej til åndelige højder, som ingen havde forestillet sig før. Blandt andre vigtige begivenheder på hans vej: I juli 1952 blev L. Ron Hubbard den første til videnskabeligt at indkredse, måle og beskrive den menneskelige ånd, mens han objektivt demonstrerede åndeligt potentiale, der langt oversteg videnskabelig tanke. Det blev endvidere opdaget, at det potentiale var i hvert menneskelige væsens besiddelse, og at det var lige så universelt opnåeligt. Derfor beskrev han Scientologi som det, der opnår alle store religioners mål: At befri sjælen med visdom.

Alt i alt omfatter L. Ron Hubbards værker om Dianetik og Scientologi den største sammenhængende redegørelse om menneskesindet og ånden – over 5.000 skrifter og 3.000 indspillede foredrag. Indeholdt deri er svarene på livets dybeste mysterier: tilværelsens gåde, dødens mysterium, virkeliggørelsen af tilstande, der end ikke er beskrevet i tidligere litteratur. Fra disse værker kommer også Scientologi teknologier om at opdrage børn, rette op på familier, uddanne, organisere og tilvejebringe hjælp i tider med sygdom eller lidelse.

For at alle kan benytte sig af disse teknologier anviste L. Ron Hubbard, at der skulle oprettes Scientologi kirker over hele verden, og således fødtes en verdensomspændende religion. Det er en praktisk religion. Den er anvendelig for alle aspekter af menneskets tilværelse, og det er en nutidig religion. Men i dens kerne og inden for alle Scientologi kirker ligger denne stående invitation fra dens grundlægger: ”Vi overrækker dig denne dyrebare gave med frihed og udødelighed – sagligt, ærligt.”