HVAD OPNÅR SCIENTOLOGI?

Scientologi lægger vægt på anvendelsen og brugbarheden af dens principper og teknikker. Når de praktiseres korrekt, gør Scientologi én i stand til at udvikle sig på alle livets områder – både på det åndelige og det verdslige plan. Scientologi henvender sig til den enkelte og tilvejebringer større lykke og selvsikkerhed ved at forøge ens bevidsthed og evner. Scientologi adskiller sig fra andre religiøse filosofier ved at tilvejebringe de midler, med hvilke man effektivt kan løse de problemer og situationer, man selv og andre står over for i tilværelsen.

En grundlæggende antagelse i Scientologi er, at mennesket grundlæggende set er godt, og at han kan forbedre tilstande i livet. Scientologi kan dog ikke love at udrette noget i sig selv. Kun den enkelte kan tilvejebringe sin egen forbedring ved at anvende det, han lærer i Scientologi på sig selv og andre omkring ham.