Hvad er Scientologi?

HVAD ER SCIENTOLOGI?

Scientologi: Scio (latin) ”at vide i ordets bredeste betydning,” logos (græsk) ”studiet af”. Derfor betyder Scientologi ”at vide hvordan man ved”.

Scientologi det 21. århundredes religion. Den rummer en omfattende viden, som er en udvikling af visse grundlæggende sandheder. Den vigtigste af disse sandheder er, at mennesket er et åndeligt væsen med evner, der ligger langt over det, han normalt forestiller sig. Mennesket er ikke kun i stand til at løse sine egne problemer, virkeliggøre sine mål og opnå varig lykke, men kan også nå nye bevidsthedsniveauer, som man nok aldrig havde troet var mulige.

Alle de store religioner har på den ene eller den anden måde haft håbet om åndelig frihed – en tilstand uden materielle begrænsninger og kvaler. Spørgsmålet har dog altid været: ”Hvordan når man sådan en tilstand?” især i betragtning af, at man stadig bor midt i et hektisk og ofte overvældende samfund.

Selv om livet i dag ser ud til at være fyldt med et uendeligt opbud af komplicerede problemer, fastholder læren i Scientologi, at løsningerne på disse problemer dybest set er enkle og inden for ethvert menneskes rækkevidde. Hvad enten det drejer sig om kommunikationsbesvær, forholdet til andre mennesker, utryghed, manglende selvtillid eller håbløshed, så har alle mennesker et medfødt potentiale til at frigøre sig fra disse samt mange andre problemer og bekymringer.

Scientologi tilbyder en vej til større frihed.