DAVID MISCAVIGE:

GRUNDSTENENE SKABER EFTERSPØRGSEL EFTER
DIANETIK OG SCIENTOLOGI

Udgivelsen af de grundlæggende bøger og foredrag betyder, at enhver scientolog nu kan studere grundlaget for Scientologi religionen nemt, hurtigt og i kronologisk rækkefølge og på den måde få en helt enestående forståelse af religionen og dens anvendelse i tilværelsen. Ti tusindvis af scientologer har gjort netop det.

Som blot et enkelt eksempel på deres indvirkning kan det nævnes, at i løbet af de sidste 50 år forud for udgivelsen af Grundstenene var der alt i alt kommet 39 millioner eksemplarer af L. Ron Hubbards skrevne og talte værker om Dianetik og Scientologi i omløb. Inden for de første to år efter deres udgivelse i 2007 blev der distribueret over 60 millioner eksemplarer af L. Ron Hubbards bøger og foredrag.

I og med at Grundstenene nu findes på 15 sprog og de mest grundlæggende af dem findes på 50 sprog, er det samlede antal af Dianetik og Scientologi oversættelser i løbet af de sidste ti år 10 gange mere end i løbet af de seneste fem årtier.

Men selvfølgelig kan den virkelige betydning af generhvervelsen og genoprettelsen af Dianetik og Scientologi materialerne kun måles, når man ser på det enkelte menneskes tilværelse. Og efter denne målestok finder man førhen genstridige teenagere, der nu genopliver åndelige værdier og førhen splittede familier, der nu elsker livet (og hinanden). Man finder også ny intelligens, genvundet lykke, kompetence og de mange konkrete frugter af sand religiøs oplevelse samt opnåelse af åndelig frihed som sådan. Kort sagt, Scientologi bøger og foredrag indeholder principper, som millioner har anvendt til at opnå alle religioners mest eftertragtede mål.