Scientologi kirkens officielle hjemmeside: Videoer, frivillige organisationer, humanitært arbejde, samfundsservice

AKTIVITETER OG PROGRAMMER
EN INTRODUKTION

Den omsiggribende globale ødelæggelse og menneskelige elendighed på grund af stoffer, analfabetisme og moralsk forfald bliver mere og mere tydelig – for ikke at tale om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer. De truer med at opløse samfundsstrukturen mange steder i verden og har medført uoprettelig social skade.

Det, der helt klart mangler, når det gælder om at rette op på disse katastrofer, er effektive løsninger. Som et stærkt samfundsinteresseret menneske brugte L. Ron Hubbard gennem årerne sin udforskning af sindet og ånden til at udvikle metoder til håndtering af de kriser, der truer verden.

De er så implementeret gennem kirkens sponsering af bestemte institutioner, der har til opgave at være koordinator for initiativer, der overalt i verden igangsætter bevægelser for bedre moral og læsefærdighed samt forebyggelse og rehabilitering af stofmisbrug.

For at realisere de større humanitære mål, som Scientologi religionen tilstræber, har kirken gjort multimedieredskaber, der øger bevidstheden, uddanner og aktiverer millioner, nemt tilgængelige og hurtigt distribuerbare.

Resultatet ses i Scientologi kirkens banebrydende humanitære og sociale programmer. De er helt unikke, uden diskussion på forkant med udviklingen og vigtigst af alt – effektive.

INDSATS FOR MENNESKEHEDEN » Faktisk hjælp • Faktiske resultater

Stofmisbrug og kriminalitet, intolerance og umenneskelighed samt naturlige og menneske­skabte katastrofer gennemsyrer og nedbryder samfundet på alle områder. Disse emner er så alarmerende, at indsatsen for at fjerne dem bliver fuldstændig overskygget af bestræbelserne på at simpelthen at begrænse skaden.

Mere